Ana Sayfa

 
 

İlgili Kurumlar

*Bu protokolün tarafları yükseköğretim kurumlarının planlama, koordinasyon ve gözetiminden sorumlu Yükseköğretim Kurulu ile Maden Sektör Kurulu adına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’dir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi
Karşılıksız Burs Tutarları

Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar.

 

İlk 50 Bin

İlk 50 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için aylık 2.104 ₺);


 

İlk 50.001-65.000 arası

İlk 50.001-65.000 arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için aylık 1.052 ₺)


 

İlk 65.001-80.000 arası

İlk 65.001-80.000 arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3’ü kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için aylık 701 ₺)

 

Bölümler

Sıkça Sorulan Sorular

  • YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmek,
  • YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 80 bin içinde yer almak,
  •  Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak,
Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.
Burs hazırlık bölümü olan Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinde 5 yıl, hazırlık olmayan bölümlerde ise 4 yıl boyunca verilmektedir.
İMİB tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Yazın burs verilmemektedir.
Başarı kriterlerini sağlayarak ilgili bölümleri tercih eden tüm öğrencilere burs verilecektir.
  • İlk 50 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.104 ₺);
  •  İlk 50.001-65.000 arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.052 ₺)
  •  İlk 65.001-80.000 arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3’ü kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 701 ₺)
Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecektir.
Maalesef hali hazırda okuyan öğrenciler bu burstan faydalanamamaktadır. Burs sistemi 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılından itibaren geçerli olmaya başlayacaktır.
Burs sistemi Türkiye’de yerleşik her Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve ya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümleri için geçerlidir.
Öğrencilerin burstan öğrenim hayatı boyunca faydalanabilmeleri için her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Okurken genel not ortalaması 4 üzerinden 2,5’un altına düşerse burs kesilecektir. Ancak aldığınız bursların geri ödenmesi sizden geri istenmez.
Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bursu çalışması Maden Sektör Kurulu adına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği işbirliğinde, Ticaret Bakanlığımızın onayları, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.
  • Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan,
  •  Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olan,
  •  İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan,
  •  Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65’in) altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir.
Bölümü bırakırsanız aldığınız burs geri istenecektir.
Burs karşılıksız verilmektedir, okulu ve/veya bölümü bırakmamanız kaydıyla aldığınız bursu geri ödemeyeceksiniz.

Not: Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, “Maden, Jeoloji ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bursu”na ilişkin paylaşılan tüm kriterler üzerinde Yükseköğretim Kurumu ile gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü çerçevesinde değişiklik yapma hakkını, saklı tutar.

 

 

Videolar

İletişim

info@cevherimizsensin.com