Cevher Hazırlama Nedir?

Cevher Hazırlama, birincil ve ikincil kaynaklardan yüksek katma değerli ürünler elde edilerek, endüstrinin ihtiyacı olan hammaddelerin üretilmesini sağlayan bir disiplindir. Bu disiplin içerisinde ekonomiye kazandırılacak türdeki tüm cevher veya malzemelerin fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve mineralojik özellikleri baz alınarak yapılan boyut küçültme, sınıflandırma, zenginleştirme, zenginleştirme sonrası çalışmalar ve ayırma tekonolojilerini içeren bilim dalıdır.

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ NEDİR?

Üretilen doğal kaynakların ve ikincil hammadde kaynaklarının çok farklı sektörlerde kullanılabilir hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek tüm zenginleştirme işlemleri, hammaddelerin zararlı maddelerden arındırılması, uygun boyutta ve nitelikte ürünler elde edilmesi gibi konularda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan, projeler üreten, prosesler tasarlayarak mevcut olanların sürdürebilirliğini sağlayan, yeni sistemler ve hammaddeler geliştiren kişiye CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ denir.

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI?

Türkiye’de sadece İTÜ bünyesinde bulunan Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan mühendisler, çok farklı sektörlere hammadde üretimi konularında eğitim almalarından dolayı bir çok endüstri için oldukça önemli bir pozisyondadır.  Bu kapsamda bir cevher hazırlama mühendisinin çalışma alanları aşağıda verilmektedir.

 1. Fosil katı yakıtlarının zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesini sağlayan tesisler ile burada üretilen ürünlerin yakılarak temiz enerjiye dönüştürülmesi projelerinde ve mevcut termik elektrik santrallerinde,
 2. Altın, gümüş, kobalt, nadir toprak elementleri gibi değerli metallerin üretimi sürecinde, bu cevher kaynaklarının hazırlanması ve zenginleştirilmesi projelerinde ve bunların üretim tesislerinde,
 3. Kurşun, çinko, bakır, alüminyum vb. demir dışı metalleri içeren cevherlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve rafinasyonu projelerinde ve bu metallerin üretim tesislerinde,
 4. Hematit-manyetit içeren demir cevherleri ile kromit ve mangan gibi cevherlerin hazırlanması ve zenginleştirilmesi projeleri ve tesislerinde; Demir çelik sektöründe kullanılan kok hazırlama tesislerinde,
 5. Endüstriyel hammadde olarak adlandırılan kuvars, feldspat, kil, kalsit, vollastonit vb. cevherlerin cam, boya ve seramik endüstrisi için uygun özelliklere getirilmesi amacıyla oluşturulan proje ve tesislerde çalışma olanağına sahip olan cevher hazırlama mühendisleri ayrıca cam, boya ve seramik üretim tesislerinde istihdam edilebilmektedir.
 6. Yapı sanayinin en önemli hammaddesi olan çimento ve agrega üretim tesislerinde ve projelerinde,
 7. Yeterli saflığa ve kimyasal bileşime sahip bazı hammaddelerin endüstrinin talep ettiği uygun boyutlara getirilmesi amacıyla kurulmuş olan mikronize öğütme tesislerinde ve projelerinde,
 8. İkincil kaynak olarak nitelendirebileceğimiz, gerek maden atıkları, gerekse kentsel atıkların değerlendirilmesi ve tekrar ekonomiye kazandırılması projelerinde ve geri dönüşüm tesislerinde,
 9. Katı-sıvı ayırma prosesleri ve arıtma teknolojilerinde,
 10. Ülkemiz ve Dünya için kritik olarak değerlendirilen bazı hammaddelerin değerlendirilmesi ve üretilmesi amacıyla oluşturulacak yeni proseslerin, yeni teknolojilerin araştırılması amacıyla kurulan enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde,
 11. Hammadde kaynaklarının en doğru şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan projeleri gerçekleştirecek nitelikli mühendislerin yetiştirildiği üniversitelerde,