Jeoloji Mühendisi Kimdir?

Bir Jeoloji Mühendisi, yer ve diğer gezegenlerin katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddelerini ve onları şekillendiren süreçleri çalışan uzmandır.

Yer ve onun üzerinde amaçlanan her türlü mühendislik hizmetini gerektiren teknik girişim Jeoloji Mühendislerinin uğraş alanına girer. Bu uğraş yelpazesi, sanayinin temelini oluşturan yerüstü ve yeraltı kaynaklarının (örn. petrol, doğal gaz) aranmasını kapsayan enerji ve maden alanından, doğal afetlere (depremler, volkanlar, tsunamiler), kıtaların on milyonlarca sene içerisinde süregelen evrimini incelemekten, o kıtaların üzerinde tünel, baraj ve benzeri her türlü teknik girişimin etüdüne kadar birçok çalışmayı kapsar.

Jeoloji Mühendisleri fizik, kimya, biyoloji bilim dalları ve birçok mühendislik disiplininden faydalanarak mesleklerini uygularlar. Bu çalışmaların birçoğu saha uygulamalarını gerektirirken, birçok alt disiplin laboratuvar deneylerini de gerekli kılmaktadır.

Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, kazandıkları çok boyutlu ve analitik düşünme yetenekleri ile oldukça geniş bir yelpazede iş olanakları elde etmektedir. Bunların bir kısmı enerji ve maden sektöründe özellikle doğal kaynak aramasına yönelik uygulamalar iken, bir kısmı da yerin mekanik özelliklerine göre yapılması gereken büyük tünel, otoyol ve baraj inşaatlarıdır. Çok sayıda mezunumuz özel sektör, kamu kurumları veya araştırma merkezilerinde kariyer olanağı bulurken, bir kısmı da öğrenim ve çalışma hayatlarına yurtdışında devam etme imkanına sahip olmaktadır.