Maden Mühendisi Kimdir?

Yerkabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan ekonomik yönden değer taşıyan minerallere Maden denir. Madencilik “Yerkabuğunda doğal olarak oluşan minerallerin ekonomik bir amaç için kazılarak çıkarılması işi” olarak tanımlanır. Medeniyetin gelişmesini sağlayan, dünyanın en eski ve saygın mesleğidir.

Maden Mühendisliği, doğal kaynakların (cevher, endüstriyel hammadde ve kömür yataklarının) değişik yöntemlerle aranması, üretimi-kazısı-yeraltının sağlamlaştırılması-havalandırılması-kazılan madenin nakliyatı-zenginleştirilmesi, yerkabuğunda madencilik amacıyla oluşturulan değişik yeraltı ve yeryüzü yapılarının tasarımı-planlanması ve benzeri süreçleri kapsamaktadır. Ayrıca, bir maden mühendisinin işletme yönetimi, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve yasal mevzuat konularında bilgili olması gerekmektedir. Çeşitli endüstri dallarının hammadde ihtiyacını karşılamak için sürdürülen bu çalışmalar sırasında iş güvenliği, ekonomi, sürdürülebilirlik, etik değer ve çevreye saygı, Maden Mühendisinin temel hedefleridir.

Maden Mühendisliği bölümlerinden mezun olan gençlerimiz çok disiplinli bir eğitim-öğretimin sonunda geniş bir yelpazede bilgi, yetenek ve iş olanakları elde etmektedir. Bunlardan bazıları madencilik, mermer ve taş ocağı işletmeleri, seramik-cam-çimento sanayii ve tünelcilik gibi alanlar olup, madencilik ve doğal kaynaklarla ilgili projelerde, fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarında yer almanın yanı sıra, iş güvenliği uzmanı, danışman ve teknik gözetmen olarak da görev alabiliyorlar. Özel sektör, kamu kurumları ve yurtdışı kariyer olanakları bulunmaktadır.