ana22

 

İlgili Kurumlar

*Bu protokolün tarafları yükseköğretim kurumlarının planlama, koordinasyon ve gözetiminden sorumlu Yükseköğretim Kurulu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu adına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’dir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi
Karşılıksız Burs Tutarları

2023 YKS sınavı başarı sıralamasında Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinden birini ilk 5 tercihi arasında kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süresince;

 

İlk 65 binde yer alan

İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;

 • İlk 50 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 11.402 TL)
 • İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.701 TL)

 

İlk 250 binde yer alan

İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;

 • İlk 100 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 11.402 TL)
 • İlk 100.001-150.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 7.601 TL)
 • İlk 150.001-250.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/3’ü kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 3.800 TL)
Kılavuz için tıklayınız

 

Bölümler

Sıkça Sorulan Sorular

YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmek, YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 100 bin içinde yer almak,

Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.

Burs hazırlık bölümü olan Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinde 5 yıl, hazırlık olmayan bölümlerde ise 4 yıl boyunca verilmektedir.

İMİB tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Yazın burs verilmemektedir.

Başarı kriterlerini sağlayarak ilgili bölümleri tercih eden tüm öğrencilere burs verilecektir.

2022 YKS sınavı başarı sıralamasında Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinden birini ilk 5 tercihi arasında kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süresince;

İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;

İlk 50 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.500,00 TL);

İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.750,00 TL);

İlk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.500,00 TL) ödeme yapılır.

Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecektir.

Maalesef hali hazırda okuyan öğrenciler bu burstan faydalanamamaktadır. Burs sistemi 2022 – 2023 eğitim – öğretim yılından itibaren geçerli olmaya başlayacaktır.

Burs sistemi Türkiye’de yerleşik her Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümleri için geçerlidir.

Öğrencilerin burstan öğrenim hayatı boyunca faydalanabilmeleri için her yıl 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 genel ve dönem not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Yarı yıl ve genel not ortalaması 4 üzerinden 2.5'in veya 100 üzerinden 65’in altında kalan öğrencilerin bursu kesilir. Ancak aldığınız bursların geri ödenmesi sizden geri istenmez.

Burs karşılıksız verilmektedir. Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere öğrencilere verilen eğitim bursu TİM Maden Sektör Kurulu’nun(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği takdiri ile iptal edilir ve iadesi talep edilir.

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
 • Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü bitirmeden ara sınıflarda başka bölümlere geçiş yapması,
 • İMİB ve diğer protokol tarafları hakkında, bunların çalışanları, sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış her türlü mecrada yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması ya da itibarını zedeleyici beyanlarda bulunulması,
 • Bursiyerin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü yarıda bırakması, öğrencilik haklarını kaybetmesi, okulu dondurması, disiplin cezası olması ve herhangi bir dersten devamsızlık nedeni ile kalması hallerinde öğrencilerin bursu iptal edilir ve iadesi talep edilir.

Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bursu çalışması Maden Sektör Kurulu adına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği işbirliğinde, Ticaret Bakanlığımızın onayları, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

 • Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan,
 •  Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olan,
 •  İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan,
 •  Yarı yıl ve genel not ortalaması 4 üzerinden 2.5'in veya 100 üzerinden 65’in altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir.

Bölümü bırakırsanız aldığınız burs geri istenecektir.

Önceden, yurt içinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olunmaması gerekmektedir.

Evet, öğrencinin mezuniyeti sonrası ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir. (Bursa hak kazanan ve 3. ve 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin, bursun iade ve iptal şartlarından en az birinin gerçekleşmesi sonucunda bursunun kesilmesi çalışma taahhüdünden muafiyet sağlamayacak olup, mezuniyet sonrası burs alınan süre kadar çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir.)

Burs şartları ile ilgili daha detaylı bilgi için ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu‘na (Sayfa 478 – 479) göz atabilirsiniz.

Not: Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, “Maden, Jeoloji ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bursu”na ilişkin paylaşılan tüm kriterler üzerinde Yükseköğretim Kurumu ile gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü çerçevesinde değişiklik yapma hakkını, saklı tutar.

İletişim

info@cevherimizsensin.com